Stakeholdersbijeenkomsten

Op donderdag 11 maart hebben wij de eerste stakeholdersbijeenkomst georganiseerd voor het kwalificerend veld. We hebben hier positieve reacties op gehad, maar ook de vraag om concreter te worden. Die feedback hebben we meegenomen in de voorbereiding voor de tweede bijeenkomst op 15 april: welke functionaliteiten kunnen we bieden met het CRT platform? Daarom presenteerden we tijdens die bijeenkomst zes pitches van (mogelijke) functionaliteiten.

Bijeenkomst 15 april 2021

Op 15 april 2021 vond onze tweede CRT Stakeholdersbijeenkomst plaats. We kijken terug op een interactieve middag, met veel discussies en verwondering. Zo hebben we de basisfunctionaliteit van het Centraal Register Techniek laten zien. Hiervan is een groot deel al operationeel. Naarmate wij meer kwaliteitsregelingen aangesloten hebben, kunnen we steeds meer gebruikersgroepen benaderen met deze basisfunctionaliteit. 
We hebben ook functionaliteiten laten zien die door third parties ontwikkeld zouden kunnen worden. Op deze categorie kregen we veel en pittige reacties. Wat ik begrepen heb vanuit de deelnemers, is dat de basisfunctionaliteit van het CRT toegejuicht wordt en dat we die goed geïmplementeerd moeten krijgen. Nu al nadenken over meer functionaliteit is te vroeg en misschien zelfs onwenselijk vanuit een aantal partijen. Het is dan ook zinvol meer overeenstemming met elkaar te krijgen wat een Centraal Register Techniek als opdracht heeft. In mijn beleving zou het CRT een steun moeten worden voor al jullie organisaties vanuit een neutrale positie.

Vrienden van het CRT

Voor ons is het CRT succesvol als we veel actieve gebruikers krijgen die het nut ervaren van het CRT. Dan krijgen we impact waardoor we ook kunnen nadenken hoe we een doel als een leven lang ontwikkelen beter kunnen stimuleren. Met het signaal uit de werkconferentie dat we ons vooral met basisfunctionaliteit moeten bezighouden ontstaat er wel een dilemma voor het CRT. Juist vanuit gebruikers krijgen wij signalen dat zij functionaliteit op maat willen en functionaliteit die verder gaat dan de basis. We hebben dit in onze werkconferentie met jullie gedeeld en afgesproken een werkgroep te vormen met kritische en wellicht minder kritische vrienden van het CRT om hier met elkaar een oplossing voor te vinden. Jullie ontvangen hierover nog een aparte mail. Mocht je je nu al willen aanmelden, laat het mij weten.  

Vragen of opmerkingen?

Heb je nog tips of vragen? Neem contact op met Marcel van Lieshout via m.vanlieshout@centraalregistertechniek.nl. Wij blijven graag alle uitdagingen die samenwerken met zich meebrengt aangaan en kijken uit naar volgende ontmoetingen.

Met hartelijke groet, Marcel van Lieshout

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Stel dan een RSS feed in voor deze pagina óf wordt lid van onze Community. Je krijgt dan regelmatig updates met veel achtergrondinformatie, informatie over deelname aan werkgroepen, thematische aandacht voor uitgelichte onderwerpen, mogelijkheid deel te nemen aan discussies, uitnodigingen voor evenementen en bijeenkomsten en straks ook toegang tot onze online leeromgeving.

Deel deze pagina

Een initiatief van

Logo CNV VakmensenLogo FNV MetaalLogo NVKLLogo Techniek NederlandLogo WijTechniek