Oprichters

Het Centraal Register Techniek is ontstaan door een samenwerking van verschillende organisaties. Dit zijn onze sociale partners:

Deze organisaties willen dat vakbedrijven en vakspecialisten beter kunnen laten zien welke kwalificaties zij hebben. Een eerste stap daarin is om de grote hoeveelheid regelingen, diploma’s en certificaten betrouwbaar, veilig en erkend te registreren.

Financier

Wij Techniek (voorheen OTIB), het ontwikkelingsfonds van de Technische installatiesector financiert het CRT in opdracht van de sociale partners/ werkgevers en werknemers.

Dataleveranciers

Wij werken nauw samen met certificerende instellingen, exameninstituten, schemabeheerders en opleiders in de techniekbranche. Zij leveren de gegevens aan over de certificaten, kwalificaties en loopbaanmogelijkheden. Hun input is een essentiële voorwaarde om het Centraal Register Techniek betrouwbaar en actueel te houden. De database kent dan ook een gedeeld eigenaarschap.

illustratie aantal contracten en toezeggingen

Vakmensen, vakbedrijven en opdrachtgevers

Wij werken samen met vakbedrijven, opdrachtgevers en vakmensen om onze producten zo goed mogelijk te maken voor hen. Omdat zij straks met onze producten en diensten gaan werken, helpen zij ons om deze zo slim en gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten. Dit doen wij bijvoorbeeld door focusgroepen samen te stellen voor vakbedrijven, vakspecialisten en opdrachtgevers. Zo kunnen we met onze producten beter aansluiten bij de verschillende behoeften.

Branchevakmanschapsstructuur

Meer informatie over de Branchevakmanschapsstructuur >

Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

Meer informatie over het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving >

Deel deze pagina

Een initiatief van

Logo CNV VakmensenLogo WijTechniekLogo NVKLLogo Techniek NederlandLogo FNV Metaal