Samenwerken aan een groeiend register!

In het Centraal Register Techniek staan kwaliteitsregelingen, bedrijfskwalificaties en persoonscertificaten welke zijn uitgegeven door kwalificerende instellingen die bij ons zijn aangesloten. Voor het bouwen en laten groeien van ons register werken we samen met schemabeheerders, opleiders, certificerende instellingen en exameninstituten.

Wanneer je als instelling je wilt aansluiten bij het Centraal Register Techniek, mail je je verzoek aan backoffice@centraalregistertechniek.nl. Onze accountmanager Ted den Heijer neemt dan contact met je op om de mogelijkheden en aanpak met elkaar te bespreken.

Ted verkent graag jullie wens en licht het proces toe. Ook zal er in het gesprek worden ingegaan op de kwalificatietypes en inhoudelijk relevante zaken (zoals kwalificatie-informatie, manier van aanlevering en datakwaliteit).

Hoe komt de data in het Centraal Register Techniek?

De data wordt via een API of CSV export bij ons aangeleverd door kwalificerende instellingen. Dit zijn opleiders, exameninstituten, schemabeheerders en certificerende instellingen (CI’s). Voordat we de regelingen en certificaten in ons register kunnen opnemen hebben we eerst een kennismaking met de instelling. Als we het proces samen aangaan, dan stellen we de gegevens vast van de partij die de kwalificatie uitgeeft en de stamdata van de kwalificaties.

Je kunt als externe organisatie, en ook als aanleverende partij, nooit bij de data in ons register. Dit in verband met de privacywetgeving en veiligheid van de data.

'Het Centraal Register Techniek heeft de ambitieuze taak alle kwalificaties in de installatietechniek aan het register te koppelen. Externe partijen, zoals certificerende instellingen, spelen een belangrijke rol bij de aanlevering van die data.`, zegt Marcel van Lieshout, directeur van het Centraal Register Techniek.

'Het werken met natuurlijke koudemiddelen brengt milieu-, veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee en vraagt om een gedegen vakkennis van de mensen die installaties met natuurlijke koudemiddelen installeren, repareren en onderhouden. De vakkennis zien we graag terug in het Centraal Register Techniek.', zegt Mart Peeman, directeur NKK.

STichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK) heeft zich aangesloten bij het Centraal Register Techniek. Door deze samenwerking staan straks ook de STEK bedrijfskwalificaties en STEK - persoonscertificaten, waaronder f-gassen in het register.

We werken onder andere samen met onderstaande partijen:

Deel deze pagina

Een initiatief van

Logo CNV VakmensenLogo FNV MetaalLogo NVKLLogo Techniek NederlandLogo WijTechniek