Stichting Centraal Register Techniek

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 9 juni 2020.

Jouw privacy is voor Stichting Centraal Register Techniek van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Stichting Centraal Register Techniek neemt beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens optimaal te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Stichting Centraal Register Techniek de persoonsgegevens verwerken.

Opname in het register

Als je als vakbedrijf of vakspecialist in het Centraal Register Techniek staat, dan gebruiken wij:

- naw-gegevens
- geboortedatum;
- geboorteplaats;
- e-mailadres;
- telefoonnummer;
- geslacht;
- huidige werkgever;
- kwalificatie- en certificeringsgegevens;
- bedrijfsnaam;
- technisch beheerder;
- KvK-nummer;
- KvK-vestigingsnummer;
- vestigingsadres bedrijf;
- erkenningsgegevens.

Wij hebben hier een gerechtvaardigd belang bij. Met deze gegevens kunnen wij correcte identificatie waarborgen en kwalificaties van jou en de bij jou betrokken bedrijven integraal aantoonbaar, inzichtelijk en toegankelijk maken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Het kan voorkomen dat wij aanvullende gegevens van andere organisaties nodig hebben om jou zo goed mogelijk te helpen. Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met je gegevens omgaan.

Wij verstrekken/gebruiken jouw gegevens nooit voor andere doeleinden, zonder jouw nadrukkelijke toestemming.

Jouw rechten

Je hebt altijd recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben. Je kun ons vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Indien technisch mogelijk, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen aan een derde partij.

Als je contact met ons opneemt, krijg je binnen 30 dagen antwoord van ons over hoe en wanneer wij aan je verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kunnen wij verlengen als gevolg van de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, brengen wij je daarvan wel binnen 30 dagen op de hoogte.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om in de gaten te houden dat wij ons aan de regels houden. Dat is Dimmen Smolders, hij is bereikbaar via d.smolders@ictrecht.nl.

Contactgegevens

Heb je vragen over je privacy? Neem dan contact met ons op via onze helpdesk: 026-2030625 of helpdesk@centraalregistertechniek.nl.

Als je een beroep wilt doen op je rechten, kan dat uitsluitend via e-mail of per brief bij de Functionaris Gegevensbescherming met vermelding van je naam, adres en woonplaats: privacy@centraalregistertechniek.nl.

Stichting Centraal Register Techniek


t.a.v. Mr Dimmen Smolders 


Bredewater 20


2715 CA Zoetermeer

Cookies

We gebruiken voor deze website geen third-party cookies waarvoor jouw toestemming is vereist. Je wordt niet getrackt en we slaan geen gegevens van je op. We gebruiken alleen geanonimiseerde Google Analytics om het gebruik van onze website te meten en deze te verbeteren.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan hebt je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Deel deze pagina

Een initiatief van

Logo CNV VakmensenLogo FNV MetaalLogo NVKLLogo Techniek NederlandLogo WijTechniek