Overzicht bedrijfskwalificaties

In het overzicht hieronder kun je nagaan welke bedrijfskwalificaties al in het register staan. Let op, aan dit overzicht kunnen geen rechten worden verleend. In het overzicht staan alleen kwalificaties die bij ons zijn aangeleverd door aangesloten partijen.

Versie 18-10-2022
Overzicht bedrijfskwalificaties in het centraal register techniek
Certificaten
Omschrijving
BRL-100
Werkzaamheden aan koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen met F-gassen
BRL1201
Ontwerp, levering en installatie van bliksembeveiligingssystemen.
BRL6000-01
Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen.
BRL6000-02
Ontwerpen en installeren van een middelgrote elektrotechnische installaties (tm 3 * 80 A, van bouwwerken, anders dan individuele woningen)
BRL6000-03
Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (va 3 * 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
BRL6000-04
Ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (<130 kW) van individuele woningen
BRL6000-05
Ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (<0,5 mbar tm G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
BRL6000-06
Ontwerpen en installeren van gasinstallaties (< 100 maar en > G16) en installeren van gas verbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
BRL6000-07
Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen
BRL6000-08
Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen.
BRL6000-10
Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang.
BRL6000-16
Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 100kW
BRL6000-21
Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen
BRL6000-25
Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas
BRL6000-21/00
Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodem energiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen
BRL6010
Legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties
BRL8000
Ontwerpen en bouwen van tuinbouwkasconstructies en installaties
BRL8001
Kwaliteitssysteem voor het vervaardigen en leveren van systemen, componenten en installaties voor de kassenbouwsector
BRL8010
Beoordelen van ventilatie voorzieningen voor woningen, scholen, en kinderdagverblijven
BRL9500-01
Energielabel voor woningen
BRL9500-02
EPA-maatwerkadvies bestaande woningen en woongebouwen
BRL9500-03
Energielabel & maatwerkadvies voor utiliteit
BRL9500-04
EPA-maatwerkadviezen bestaande utiliteitsgebouwen
BRL9500-05
Rapport netto warmtevraag, woningen en woongebouwen
BRL9500-06
Energielabel, utiliteitsgebouwen, detailmethode
BRL9500-U/B
Energieprestatie Utiliteitsgebouwen Basismethode
BRL9500/U/D
Energieprestatie Utiliteitsgebouwen Detailmethode
BRL9500/W/B
Energieprestatie woningen en Woongebouwen Basismethode
BRL9500/W/D
Energieprestatie Woningen en Woongebouwen Detailmethode
BRL9501
Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische en financiƫle gevolgen van energiebesparingsmaatregelen
BRL-K25000
Werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties i.v.m. preventie koolmonoxide
Versie 18-10-2022
Erkenningen
Omschrijving
EVI-L
Bedrijfserkenning op het gebied van lichtreclame
EVI-LB
Bedrijfserkenning op het gebied van luchtbehandelingsinstallaties
EVI-LZTW
Bedrijfserkenning voor comfort installateur (langer zefstandig thuis wonen)
AVI-MD
Bedrijfserkenning op het gebied van het aanbrengen van metalen dakbedekking en metalen gevelbekleding
AVI-OVW
Bedrijfserkenning op het gebied van onderhoud verwarming-en warmtapwaterinstallaties
EVI-PV
Bedrijfserkenning op het gebied van zonnestroominstallaties (PV)
EVI-R
Bedrijfserkenning op het gebied van rioleringsinstallaties
EVI-V
Bedrijfserkenning op het gebied van verwarmingsinstallaties
EVI-WP
Bedrijfserkenning op het gebied van warmtepompen
EVI-ZTH
Bedrijfserkenning op het gebied van zonthermische installaties (Zth)
IBER
Bedrijfserkenning voor Elektrotechnische-, Gastechnische - en/of watertechnische inspectiebedrijven
InstallQ elektrotechnisch
Bedrijfserkenning op het gebied van ontwerp, installatie, beheer en onderhoud laagspanningsinstallaties
InstallQ gastechnisch
Bedrijfserkenning op het gebied van ontwerp, installatie, beheer en onderhoud gasinstallaties
InstallQ metalen dakbedekking
Bedrijfserkenning op het gebied van het aanbrengen van metalen dakbedekking en metalen gevelbekleding
InstallQ water technisch
Bedrijfserkenning op het gebied van ontwerp, installatie, beheer en onderhoud leidingwaterinstallaties
InstallQ zonnestroom systemen
Bedrijfserkenning op het gebied van ontwerp, installatie, beheer en onderhoud zonnestroomsystemen
REDE
Bedrijfserkenning voor installateurs van duurzame energie Deel 1: zonnepanelen
REGT
Bedrijfserkenning voor installateurs gasverbrandingstoestellen
Reparatiebedrijven consumenten elektronic
Reparatiebedrijven Consumentenelektronica
DE-erkenning
Bedrijfserkenning DE (Duurzame Energie) - biomassa toestellen zoals hout- en pelletkachels en -haarden
Versie 18-10-2022
Lidmaatschap
Omschrijving
Lidmaatschap koepelorganisatie BRL9500
Lidmaatschap koepelorganisatie BRL9500 (Energieprestatieadvisering/EPA)
Lidmaatschap koepelorganisatie EP Label & Advies
Lidmaatschap koepelorganisatie EP Label & Advies keuringen en Maatwerkadvies
Lidmaatschap Techniek Nederland
Lidmaatschap ondernemingsvereniging Techniek Nederland

Deel deze pagina

Een initiatief van

Logo CNV VakmensenLogo FNV MetaalLogo NVKLLogo Techniek NederlandLogo WijTechniek