Wij bieden inzicht in jouw vakmanschap

Met ons register kun jij aan opdrachtgevers laten zien welke kwalificaties en certificaten je hebt. Wij zijn er voor jou, als vakbedrijf en als vakspecialist.

Met dit Centraal Register Techniek bieden we overzicht. Alle informatie over de kwalificaties en certificaten van vakbedrijven en vakspecialisten overzichtelijk bij elkaar zetten, dat is ons doel. Met dit overzicht helpen we ook mee dat vakspecialisten een leven lang kunnen blijven leren en zich zo steeds verder ontwikkelen.

Het Centraal Register is er voor vakbedrijven en vakspecialisten, opdrachtgevers, opleiders, brancheverenigingen en kwaliteitsbewakers in de installatietechniek.

Hoe is het Centraal Register Techniek ontstaan?

De Stichting Centraal Register Techniek is opgericht in 2019 vanuit een samenwerking tussen ondernemersorganisatie Techniek Nederland, vakbonden CNV vakmensen en FNV Metaal, brancheorganisatie NVKL (luchtbehandeling en koudetechniek) en het opleidingsfonds voor de technische installatiebranche Wij Techniek (voorheen OTIB).

Meer informatie over onze samenwerkingspartners >

Centraal Register Diensten

Wij helpen om betrouwbare informatie beschikbaar te maken over vakmanschap in de installatietechniek. Wij doen dat voor een deel zelf met onze database en onze producten. Maar we helpen ook andere organisaties in de branche om producten te ontwikkelen voor vakbedrijven en vakspecialisten.

Vakpaspoort Techniek: een app voor en door vakmensen

Op dit moment werken we hard aan een eerste toepassing van het register: het Vakpaspoort techniek. In deze app vind je straks alle certificaten en gegevens van vakbedrijven en vakspecialisten. Met de app kunnen vakbedrijven en vakspecialisten laten zien dat hun kennis up-to-date is en zo hun vakmanschap bewijzen. Opdrachtgevers kunnen met de app erkende vakmensen identificeren. Dit levert tijdwinst en een hogere betrouwbaarheid van vakmensen op. De eerste release van de app is in juli 2020 beschikbaar gekomen in de stores. Vooralsnog hebben we alleen de certificaten van VakmanschapCO beschikbaar in de app. De overige certificerende instellingen hebben de betreffende certificaten nog niet bij ons aangeleverd. Het duurt even voordat we de certificaten van alle certificerende instellingen hebben ingevoerd in het register. Afhankelijk van de snelheid waarmee wij de verschillende certificerende instellingen kunnen aansluiten op ons register, komen certificaten beschikbaar. Dit is een proces dat we net gestart zijn en mogelijk nog wel tot in 2021 door zal gaan.

Is je certificaat nog niet zichtbaar in de app en weet je zeker dat de certificerende instelling hun certificaten bij ons hebben aangeleverd? Stuur dan even een berichtje naar de helpdesk met de vermelding om welk certificaat het gaat. We kunnen dit dan eenvoudig controleren en eventueel corrigeren.

Wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven en cv-installaties

Op 1 oktober 2020 treedt het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in werking. Vanaf 1 april 2022 is het verplicht voor monteurs om een Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide te hebben en dit aan te kunnen tonen.

Er komt ook een online register van gecertificeerde bedrijven die een speciaal kenmerk krijgen. Daarnaast gaat de overheid consumenten via een campagne wijzen op de noodzaak om een gecertificeerde cv-installateur in te schakelen.

Via de website www.vakmanschapco.nl kunnen vakspecialisten zich aanmelden voor een examen en met de informatie op deze site kunnen zij zich hierop voorbereiden. Stichting Centraal Register Techniek is onderdeel van het samenwerkingsverband VakmanschapCO en verzorgt de digitale vastlegging van het Bewijs van Vakmanschap als het examen behaald is. Met het Vakpaspoort Techniek zijn vakbekwame monteurs straks herkenbaar. De eerste versie van het vakpaspoort geeft in de app voor de monteurs op de smartphone informatie aan klanten, werkgevers en gecertificeerde instanties, waarmee zij kunnen laten zien dat zij vakbekwaam zijn voor de wettelijke certificering.

De eerste versie van de app is inmiddels getest door vakspecialisten en per juli 2020 beschikbaar in de stores. De functionaliteit wordt de komende tijd in afstemming met gebruikers van de app en andere betrokkenen verder doorontwikkeld. Op korte termijn al wordt de app uitgebreid om als legitimatie voor de certificeringsregeling te gebruiken. Ook andere certificaten of kwalificaties worden toegevoegd aan het Vakpaspoort.

Aanleiding

Aanleiding voor de introductie van een wettelijke certificering voor cv-installateurs is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit bleek dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe bekend was. Aangenomen werd dat jaarlijks ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide en enkele honderden gewonden. Naar inschatting van de Raad is de omvang van het probleem met koolmonoxide drie tot vijf keer zo groot. Belangrijkste oorzaak is volgens de Raad dat het huidige stelsel van kwaliteitslabels grote hiaten vertoont en te weinig waarborgen biedt.

Op de site www.vakmanschapco.nl kun je je aanmelden voor het examen en vind je informatie om je op het examen voor te bereiden.

Werken bij het CRT

Werken bij het CRT betekent afwisselend, uitdagend en soms spannend werk. Je werkt in een klein, hecht team aan de bouw en ontwikkeling van het Centraal Register Techniek voor de gehele technieksector, met 40.000 vakbedrijven en 150.000 vakspecialisten. Dat is een ambitieuze, grote opdracht. Er zijn volop uitdagingen en er is ruimte voor ontwikkeling. De paden in het werk zijn niet geëffend. We zetten graag samen met nieuwe, nieuwsgierige collega’s de koers uit. Uiteraard ben je deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar. Talent voor samenwerken en daadkrachtige resultaatgerichtheid zijn de eigenschappen waar we voor gaan!

Vacature:
Functioneel Beheerder / Informatie analist

Vind je vakbedrijf

Ben je op zoek naar gecertificeerde en gekwalificeerde vakbedrijven en vakspecialisten bij jou in de buurt? Op dit moment bieden wij deze functionaliteit nog niet.

Voor meer informatie check: qbis.nl.

Deel deze pagina

Een initiatief van

Logo CNV VakmensenLogo WijTechniekLogo NVKLLogo Techniek NederlandLogo FNV Metaal