Wij bieden inzicht in jouw vakmanschap

Met ons register kun jij als vakbedrijf én ook als vakspecialist aan opdrachtgevers laten zien welke kwalificaties en certificaten je hebt.

Met het Centraal Register Techniek bieden we overzicht. Alle informatie over de kwalificaties en certificaten van vakbedrijven en vakspecialisten overzichtelijk bij elkaar zetten, dat is ons doel. Met dit overzicht helpen we ook mee dat vakspecialisten een leven lang kunnen blijven leren en zich zo steeds verder ontwikkelen. We stimuleren hiermee de trots op het vak.

Het Centraal Register is er voor vakbedrijven en vakspecialisten, opdrachtgevers, opleiders, brancheverenigingen en kwaliteitsbewakers in de installatietechniek.

Hoe is het Centraal Register Techniek ontstaan?

De Stichting Centraal Register Techniek is opgericht in 2019 vanuit een samenwerking tussen ondernemersorganisatie Techniek Nederland, vakbonden CNV vakmensen en FNV Metaal, brancheorganisatie NVKL (luchtbehandeling en koudetechniek) en het opleidingsfonds voor de technische installatiebranche Wij Techniek (voorheen OTIB).

Meer informatie over onze samenwerkingspartners >

Centraal Register Diensten

Wij helpen om betrouwbare informatie beschikbaar te maken over vakmanschap in de installatietechniek. Wij doen dat voor een deel zelf met onze database en onze producten. Maar we helpen ook andere organisaties in de branche om producten te ontwikkelen voor vakbedrijven en vakspecialisten.

Wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven en cv-installaties

Op 1 oktober 2020 treedt het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in werking. Vanaf 1 april 2022 is het verplicht voor monteurs om een Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide te hebben en dit aan te kunnen tonen.

Er komt ook een online register van gecertificeerde bedrijven die een speciaal kenmerk krijgen. Daarnaast gaat de overheid consumenten via een campagne wijzen op de noodzaak om een gecertificeerde cv-installateur in te schakelen.

Via de website www.vakmanschapco.nl kunnen vakspecialisten zich aanmelden voor een examen en met de informatie op deze site kunnen zij zich hierop voorbereiden. Stichting Centraal Register Techniek is onderdeel van het samenwerkingsverband VakmanschapCO en verzorgt de digitale vastlegging van het Bewijs van Vakmanschap als het examen behaald is. Met het Vakpaspoort Techniek zijn vakbekwame monteurs straks herkenbaar. De eerste versie van het vakpaspoort geeft in de app voor de monteurs op de smartphone informatie aan klanten, werkgevers en gecertificeerde instanties, waarmee zij kunnen laten zien dat zij vakbekwaam zijn voor de wettelijke certificering.

De eerste versie van de app is inmiddels beschikbaar in de stores (zie Producten). De functionaliteit wordt de komende tijd in afstemming met gebruikers van de app en andere betrokkenen verder doorontwikkeld. Op korte termijn is de app al te gebruiken als legitimatie voor de certificeringsregeling. Op de langere termijn worden ook andere certificaten of kwalificaties in de installatietechniek toegevoegd aan het Vakpaspoort.

Aanleiding

Aanleiding voor de introductie van een wettelijke certificering voor cv-installateurs is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit bleek dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe bekend was. Aangenomen werd dat jaarlijks ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide en enkele honderden gewonden. Naar inschatting van de Raad is de omvang van het probleem met koolmonoxide drie tot vijf keer zo groot. Belangrijkste oorzaak is volgens de Raad dat het huidige stelsel van kwaliteitslabels grote hiaten vertoont en te weinig waarborgen biedt.

Op de site www.vakmanschapco.nl kun je je aanmelden voor het examen en vind je informatie om je op het examen voor te bereiden.

Deel deze pagina

Een initiatief van

Logo CNV VakmensenLogo FNV MetaalLogo NVKLLogo Techniek NederlandLogo WijTechniek