Wij bieden inzicht in jouw vakmanschap

Met ons register kun jij als vakbedrijf, én ook als vakspecialist, aan opdrachtgevers laten zien welke diploma's, kwalificaties en certificaten je hebt.

Met het Centraal Register Techniek bieden we een plek waar alle informatie digitaal bij elkaar staat. Het is ons doel te zorgen voor een betrouwbaar en toegankelijk register. Dit doen we door steeds meer partijen aan te sluiten, de data kwaliteit te verbeteren, steeds meer functionaliteiten op maat te maken en te zorgen voor tevreden gebruikers. Met het digitaliseren en overzichtelijk maken van alle kwalificaties, helpen we ook mee dat vakspecialisten een leven lang blijven leren en zich zo steeds verder ontwikkelen. We stimuleren hiermee de trots op het vak.

Het Centraal Register Techniek is er voor vakbedrijven en vakspecialisten, opdrachtgevers, opleiders, brancheverenigingen en kwaliteitsbewakers in de (installatie)techniekbranche.

Animatie

Oprichting Stichting Centraal Register Techniek

Het Centraal Register Techniek is opgericht in 2019 vanuit een samenwerking tussen ondernemersorganisatie Techniek Nederland, vakbonden CNV vakmensen en FNV Metaal, brancheorganisatie NVKL (luchtbehandeling en koudetechniek) en het opleidingsfonds voor de technische installatiebranche Wij Techniek (voorheen OTIB).

Wij helpen om betrouwbare informatie beschikbaar te maken over vakmanschap in de installatietechniek. Wij doen dat voor een deel zelf met onze database en onze producten/diensten. Maar we helpen ook andere organisaties in de branche om producten te ontwikkelen voor vakbedrijven en vakspecialisten.

Meer informatie over onze ontstaansgeschiedenis >

Wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven en cv-installaties

Op 1 oktober 2020 is het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in werking getreden. Vanaf 1 april 2023 is het verplicht voor bedrijven om een certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te hebben. De monteurs moeten voor het in bedrijf stellen van gasverbrandingsinstallaties hun vakmanschap aan kunnen tonen. Dat kan met een 'Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide', waarmee ze aantonen dat ze met kennis van zaken en veilig werken. Bedrijven die niet beschikken over de certificering zijn straks in overtreding.

Op de website www.vakmanschapco.nl kunnen vakspecialisten zich aanmelden voor een examen en met de informatie op deze site kunnen zij zich hierop voorbereiden. Stichting Centraal Register Techniek is onderdeel van het samenwerkingsverband VakmanschapCO en verzorgt de digitale vastlegging van het 'Bewijs van Vakmanschap' als het examen behaald is.

Met het Vakpaspoort Techniek zijn vakbekwame monteurs herkenbaar. De app 'Vakpaspoort Techniek' geeft monteurs de mogelijkheid met hun smartphone informatie met klanten, werkgevers en gecertificeerde instanties te delen. Waarmee zij kunnen laten zien dat zij vakbekwaam zijn voor de wettelijke certificering. De functionaliteiten en mogelijkheden in de app worden de komende tijd in afstemming met gebruikers van de app en andere betrokkenen verder doorontwikkeld.

AANLEIDING

Aanleiding voor de introductie van een wettelijke certificering voor cv-installateurs is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit bleek dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe bekend was. Aangenomen werd dat jaarlijks ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide en enkele honderden gewonden. Naar inschatting van de Raad is de omvang van het probleem met koolmonoxide drie tot vijf keer zo groot. Belangrijkste oorzaak is volgens de Raad dat het huidige stelsel van kwaliteitslabels grote hiaten vertoont en te weinig waarborgen biedt.

In het dossier CO-Certificering vind je alle informatie over de wettelijke regeling en de certificering.

Deel deze pagina

Een initiatief van

Logo CNV VakmensenLogo FNV MetaalLogo NVKLLogo Techniek NederlandLogo WijTechniek