De ontstaansgeschiedenis van het Centraal Register Techniek

ISSO en InstallQ stonden met haar rechtsvoorgangers aan de wieg van de Stichting Centraal Register Techniek. Wat ging er aan vooraf?

In 2013 wordt het platform QBISnl opgericht door de Stichting Kwaliteits Borging Installatietechniek (na verschillende fusies wordt het KBI uiteindelijk InstallQ) en de stichting ISSO. Dit gebeurde mede op verzoek van de overheid, omdat een dergelijk kwaliteitsregister in de sector nog niet bestond. Het doel was om tot een openbaar register te komen waar alle gecertificeerde vakmensen en vakbedrijven in de bouw- en installatietechniek in waren opgenomen.  

"Oorspronkelijk was het register gericht op de EP adviseur, maar al snel vond uitbreiding naar andere vakgebieden plaats." Hans van den Berg, InstallQ

QBISnl groeide hoe langer hoe meer naar een database van installateurs en adviseurs die vakbekwaam zijn of certificering hebben. Uiteindelijk ontstond vanuit Uneto-VNI (nu Techniek Nederland) en OTIB (nu Wij Techniek) het idee om een centraal, onafhankelijk register op te zetten dat maatschappelijk nog meer draagvlak zou hebben. Bij QBIS waren namelijk niet alle diploma’s en certificeringen opgenomen, omdat er grote versnippering is op dat terrein.

“De breedte van het nieuwe register moest groter worden en de scope steeds duidelijker: het moest een registratie worden van zowel bedrijven als personen.” Jeanpaul van den Haspel, ISSO

De grootste uitdaging was om de data volledig in handen te krijgen en met elkaar in overeenstemming te brengen. Deze data stond namelijk verspreid over verschillende sites, want een persoon kan in meerdere databases geregistreerd staan. Hoe sleutel je dat aan elkaar?

"Namens ISSO heb ik mijn ervaring met deze sector inzichtelijk gemaakt voor de automatiseerder. Die kennis en het overzicht hielp hen om de data goed te matchen."
Jeanpaul van den Haspel

OTIB was op dat moment al bezig met een project om de kennis en kunde van medewerkers in kaart te brengen en vast te leggen. In de contacten van alle betrokken organisaties is vervolgens het idee ontstaan om de diverse ontwikkelingen te combineren. Dat leidde tot de oprichting van de Stichting Centraal Register Techniek door vier partijen: Techniek Nederland, NVKL, CNV Vakmensen en FNV Metaal. OTIB (nu Wij Techniek) werd de financier van het CRT.

Kwaliteitsregister

Het CRT is een kwaliteitsregister voor zowel vakbedrijven als vakspecialisten. We staan voor kwaliteit en nuttig gebruik en dragen hiermee bij aan de ontwikkeling van de sector. Met het overzicht helpen we ook mee dat vakspecialisten zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. We stimuleren hiermee de trots op het vak.

Deel deze pagina

Een initiatief van

Logo CNV VakmensenLogo FNV MetaalLogo NVKLLogo Techniek NederlandLogo WijTechniek