Het bestuur van het Centraal Register Techniek

Het bestuur van het Centraal Register Techniek bestaat uit bestuurders van de vier organisaties die onze stichting hebben opgericht.

  • Lia Meeus, bestuurder FNV Metaal (voorzitter)
  • Remco van der Linden, directeur Techniek & Markt bij Techniek Nederland (vice-voorzitter)
  • Coen van de Sande, directeur NVKL (penningmeester)
  • Anthony Williams bestuurder CNV Vakmensen (bestuurslid bij tijdelijke afwezigheid van Juliana Jonker)
  • Marcel van Lieshout, directeur Centraal Register Techniek

Het Centraal Register Techniek (CRT) wordt gefinancierd door Wij Techniek in opdracht van de sociale partners/werkgevers- en werknemersorganisaties. Sven Asijee, directeur van Wij Techniek is toehoorder bij de bestuursoverleggen van het Centraal Register Techniek.

In de loop van 2022 worden er nog twee bestuursleden gekozen uit het kwalificerend veld en aan het Centraal Register Techniek bestuur toegevoegd.

Deel deze pagina

Een initiatief van

Logo CNV VakmensenLogo FNV MetaalLogo NVKLLogo Techniek NederlandLogo WijTechniek