Samenvatting van de gebruiksvoorwaarden voor onze gebruikers

Opgesteld door: Stichting Centraal Register Techniek

Nummer: Alg.001

Datum: Maart 2020

Door: Tom Rooijakkers, consultant CRT

Versie: 0.1

Beste gebruiker van onze Trade Passport-app.

We houden niet van kleine lettertjes en willen u een korte en beknopte uitleg geven van de belangrijkste punten waarmee u rekening moet houden bij het gebruik van de app.

 1. De App is een platform waarop u de certificeringen kunt zien die u persoonlijk heeft.
 2. De overeenkomst tussen u en SCRT voor het gebruik van de App komt tot stand met de installatie of het gebruik van de App.
 3. U bent altijd verantwoordelijk voor de aanschaf van de randapparatuur en telecomfaciliteiten (inclusief internetverbinding) die nodig zijn om de app te gebruiken.
 4. SCRT stelt alles in het werk om de App met zorg en op professionele wijze ter beschikking te stellen. SCRT kan onderhoud uitvoeren aan de app. Dit kan de beschikbaarheid van de app tijdelijk verminderen.
 5. U bent verantwoordelijk voor het juiste en zorgvuldige gebruik van de app. In het bijzonder moet u:
  - Gegevens naar waarheid invullen; alle door u toegevoegde gegevens blijven uw eigendom.
  - persoonlijke inlogcodes vertrouwelijk behandelen en geheim houden voor andere personen;
  - de App niet te gebruiken voor handelingen en / of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, openbare orde of de rechten van derden.
 6. Wanneer u de app gebruikt, verstrekt u persoonlijke gegevens aan SCRT. SCRT hecht veel belang aan uw privacy en besteedt daarom de grootst mogelijke zorg aan de behandeling en bescherming ervan. SCRT werkt altijd in overeenstemming met haar Privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving.
 7. SCRT is niet betrokken bij het creëren, implementeren, afhandelen, beëindigen en / of terugdraaien van de certificering. SCRT is daarom niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de inhoud van de getoonde certificaten.
 8. U kunt uw overeenkomst met SCRT beëindigen door de app te verwijderen. Deze beëindiging heeft op geen enkele manier invloed op de tussen u en een certificerende instantie gesloten overeenkomst of op de geldigheid van een certificaat.

Deel deze pagina

Een initiatief van

Logo CNV VakmensenLogo FNV MetaalLogo NVKLLogo Techniek NederlandLogo WijTechniek