Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

Samen optrekken, om je eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO, een overeenkomst met een gezamenlijke ambitie: digitalisering van de gebouwde omgeving.

DigiGO draait om de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data. Met de ondertekening van deze digitaliseringsdeal hebben overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie afgesproken dat zij de komende jaren zoveel mogelijk sectorbrede afspraken maken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie.

Met meer dan twintig praktische 'versnellingsprojecten' en een concrete aanpak voor de realisatie van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de DigiGO. Die staat voor de gezamenlijke digitaliseringsambities van de ontwerp-, bouw- en technieksector. In oktober 2020 start een nieuwe fase van deze digitaliseringsaanpak..

In de komende periode draait het om de realisatie van het DSGO en de doorontwikkeling en adoptie van versnellingsprojecten. Alle organisaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij de digiGO.

DigiGO-versnellingsprojecten

De digiGO aanpak is een bottom-up beweging waarin lopende concrete digitaliserings-projecten worden verbonden en zichtbaar gemaakt. Door die te labelen als 'digiGO-versnellingsproject' ontstaat samenhang en synergie. Het Centraal Register Techniek levert een belangrijke bijdrage aan de gezamenlijke digitaliseringsambities van de ontwerp-, bouw- en technieksector en daarmee de realisatie van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) met de webapplicatie Centraal Register Techniek voor vakbedrijven, de app Vakpaspoort Techniek voor vakbedrijven en vakspecialisten en de zoekfunctionaliteit 'Vind je vakbedrijf'.

Op de website van digiGO lees je meer informatie over het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO).

Deel deze pagina

Een initiatief van

Logo CNV VakmensenLogo FNV MetaalLogo NVKLLogo Techniek NederlandLogo WijTechniek